Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Application of Ant-Colony-Optimization algorithm for improved management of first flush effects in urban wastewater systems