Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Application of bioassay panel for assessing the impact of advanced oxidation processes on the treatment of reverse osmosis brine