Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Assessing Adsorbable Organic Halogen Formation and Precursor Removal during Drinking Water Production