Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Assessing controls on the displacement of tracers in gravel-bed rivers