Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Assessing river dynamics from 2D hydraulic modelling and high resolution grain-size distribution