Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Assessing the ecological effects of water stress and pollution in a temporary river – Implications for water management