Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

ASSESSING THE GEOMORPHIC EFFECTS OF A FLUSHING FLOW IN A LARGE REGULATED RIVER