Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Assessing the Impact of Multiple Stressors on Aquatic Biota: The Receptor’s Side Matters