Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Assessment of energy-saving strategies and operational costs in full-scale membrane bioreactors