Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Assessment of Spanish Rivers Current and Future Ecological Status Using Urban Wastewater Dilution Factor