Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Attenuation of pharmaceuticals and their transformation products in a wastewater treatment plant and its receiving river ecosystem