Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

[{Au(IPr)}(2)(mu-OH)]X Complexes: Synthetic, Structural and Catalytic Studies