Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Author Correction: MiDAS 4: A global catalogue of full-length 16S rRNA gene sequences and taxonomy for studies of bacterial communities in wastewater treatment plants (Nature Communications, (2022), 13, 1, (1908), 10.1038/s41467-022-29438-7)