Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Automatic control system for energy optimization in membrane bioreactors