Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Automatic High Frequency Monitoring for Improved Lake and Reservoir Management