Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Bacterial phylogenetic markers in lake sediments provide direct evidence for historical hemp retting