Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Bacteriophage cocktail as a promising bio-enhancer for methanogenic activities in anaerobic membrane bioreactors