Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Bacteriophages as a reservoir of extended-spectrum beta-lactamase and fluoroquinolone resistance genes in the environment