Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Balancing environmental quality standards and infrastructure upgrade costs for the reduction of microcontaminant loads in rivers