Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Balancing the health benefits and environmental risks of pharmaceuticals: Diclofenac as an example