Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Benefit of Coupling 1D-2D Model Over an Urban Area to Assess Runoff During a Storm Event