Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Benzo[a]pyrene stress impacts adaptive strategies and ecological functions of earthworm intestinal viromes