Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Bioaccumulation and bioamplification of pharmaceuticals and endocrine disruptors in aquatic insects