Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Bioaccumulation and trophic magnification of pharmaceuticals and endocrine disruptors in a Mediterranean river food web