Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biochemical quality of basal resources in a forested stream: effects of nutrient enrichment