Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biodegradability of the anticancer drug etoposide and identification of the transformation products