Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biodegradation of atenolol by an enriched nitrifying sludge: Products and pathways