Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biodegradation of Polybrominated Diphenyl Ethers in Liquid Media and Sewage Sludge by Trametes versicolor