Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biodegradation of Technical Products of Brominated Flame Retardant by Fungi