Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biofilm pigments in temporary streams indicate duration and severity of drying