Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biofilm Responses to Flow Regulation by Dams in Mediterranean Rivers