Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biological Approaches for Disease Control in Aquaculture: Advantages, Limitations and Challenges