Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biological nutrient removal in an MBR treating municipal wastewater with special focus on biological phosphorus removal