Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biological processes modelling for MBR systems: A review of the state-of-the-art focusing on SMP and EPS