Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biomonitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons by pine needles-levels and trends in Southern Europe