Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biosensors for the detection of disease outbreaks through wastewater-based epidemiology