Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Biotransformation of BDE-47 to Potentially Toxic Metabolites Is Predominantly Mediated by Human CYP2B6