Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Blue-Emitting Dinuclear N-heterocyclic Dicarbene Gold(I) Complex Featuring a Nearly Unit Quantum Yield