Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Broadening the scope of on-site detection and bioanalytical perspective of toxic elements using fluorescent sensing constructs