Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Can source control of pharmaceuticals decrease the investment needs in urban wastewater infrastructure?