Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Carbon dioxide efflux during the flooding phase of temporary ponds