Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Carbon dioxide emission from drawdown areas of a Mediterranean reservoir [Emisiones de dióxido de carbono desde sedimentos expuestos de un embalse Mediterráneo]