Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Carbonate weathering as a driver of CO2 supersaturation in lakes