Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

CHANGES IN INORGANIC NITROGEN RATIO ([NH4+-N]/[NO3–N]) DURING OZONATION OF DRINKING WATER AND ITS APPLICATION FOR MICROPOLLUTANT REMOVAL PREDICTION