Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Changes in Microbial Biofilm Communities during Colonization of Sewer Systems