Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

CHANGES IN PHYSICAL HABITAT IN AN ECOLOGICALLY IMPORTANT UPLAND RIVER FOLLOWING TRIBUTARY RECONNECTION