Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Characterization, analysis and risks of nanomaterials in environmental and food samples