Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Characterization and qualitative changes in DOM chemical characteristics related to hydrologic conditions in a Pampean stream