Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Characterization of ciprofloxacin-resistant isolates from a wastewater treatment plant and its receiving river