Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Characterization of metoprolol biodegradation and its transformation products generated in activated sludge batch experiments and in full scale WWTPs